Zwroty

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Zwrot ceny dokonywany jest po zwrocie Towaru. W razie kiedy zwrócony przez Klienta towar jest uszkodzony uszczerbek w jego wartości pokrywany jest z uiszczonej ceny. Jeżeli zaś zwrócony towar jest w takim stanie, że jego dalsza odsprzedaż jest niemożliwa lub znacznie utrudniona Właściciel sklepu zalicza uiszczoną przez Klienta opłatę na poczet naprawienia szkody – opłata nie podlega zwrotowi.

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Klienta.


Reklamacje 

Prosimy o kontakt w sprawie reklamacji na poniżej wskazane dane:

Tel.: 575 338 006
E-mail: reklamacje@slowianka-nails.pl