RODO - Formularz kontaktowy 

Szanowny Panie/Szanowna Pani,
Pozyskujemy Pańskie/Pani dane osobowe, dlatego też, zgodnie z art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”) podajemy Panu/Pani następujące informacje:

1. Slowianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Nataliia Larina prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Nataliia Larina School z siedzibą w Krakowie posiadają łącznie status współadministratorów danych osobowych (dalej łącznie zwani będą: Administratorem).

Punkt kontaktowy – do kontaktu z Administratorem: ul. Marcika 4, 30-443 Kraków, e-mail : kontakt@slowianka-nails.pl

2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane Administratorowi poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Administratora – za Pana/Pani zgodą , tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to: działania niezbędne celem zapobiegania oszustwom, przesyłanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

4. Kategorie odbiorców danych osobowych to:

 a) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi kadrowe i księgowe.
 b) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi prawne.
 c) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi marketingowe.
 d) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi utrzymania infrastruktury IT.
 e) Podmioty funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Administratora.
 f) Dystrybutorzy oraz przedstawiciele handlowi Administratora.
 f) Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
 f) Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą usuwane w terminie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa (jeśli dotyczy) lub z dniem przedawnienia wzajemnych roszczeń administratora oraz osoby, której dane są przetwarzane – w zależności od tego, który z tych terminów przypada później;

7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;

8. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

10. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym ani ustawowym oraz nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. W przypadku jednak braku podania tych danych,

zapytanie poprzez formularz kontaktowy nie będzie mogło zostać skutecznie złożone wobec Administratora lub pozostanie bez odpowiedzi.

11. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.
Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:
- kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.


RODO - Realizacja Umów Handlowych

Szanowny Panie/Szanowna Pani,
Pozyskujemy Pańskie/Pani dane osobowe, dlatego też, zgodnie z art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”) podajemy Panu/Pani następujące informacje:

1. Slowianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Nataliia Larina prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Nataliia Larina School z siedzibą w Krakowie posiadają łącznie status współadministratorów danych osobowych (dalej łącznie zwani będą: Administratorem).

Punkt kontaktowy – do kontaktu z Administratorem: ul. Marcika 4, 30-443 Kraków, e-mail : kontakt@slowianka-nails.pl

2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

Realizacja umów handlowych, których stroną jest Spółka (w tym proces reklamacyjny i zwrotu towarów w wyniku odstąpienia), dostarczenie zakupionych towarów oraz fakturowanie kontrahentów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to: działania niezbędne celem zapobiegania oszustwom, przesyłanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

4. Kategorie odbiorców danych osobowych to:

 a) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi kadrowe i księgowe.
 b) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi prawne.
 c) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi marketingowe.
 d) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi utrzymania infrastruktury IT.
 e) Podmioty funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Administratora.
 f) Dystrybutorzy oraz przedstawiciele handlowi Administratora.
 f) Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
 f) Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą usuwane w terminie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa (jeśli dotyczy) lub z dniem przedawnienia wzajemnych roszczeń administratora oraz osoby, której dane są przetwarzane – w zależności od tego, który z tych terminów przypada później;

7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;

8. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy miedzy Panem/Panią oraz Administratorem oraz jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a w razie braku ich podania – umowa pomiędzy Panem/Panią a Administratorem lub jednym ze współadministratorów nie może zostać zawarta.

11. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.
Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:
- kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.