Unia Europejska

 

Firma Slowianka Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „ Inteligentny Rozwój 2014-2020”


Oś priorytetowa III „ Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 „ Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.1 „ Polskie Mosty Technologiczne

Celem Projektu jest uzyskanie strategii ekspansji zagranicznej na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Planowane efekty:
  - Rozpoczęcie sprzedaży eksportowej na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Wartość projektu: 200 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 200 000 PLN

 

newsletter