Salon kosmetyczny Ankosmet

ul.Kordeckiego 3a
85-225 Bydgoszcz

 

Salon Ankosmet to miejsce gdzie pasja połączona z profesjonalną praca i dbałością o szczegóły przeradza się w piękno.

 

Kontakt:

606 854 537
Salon kosmetyczny Ankosmet
mail ankosmet@o2.pl
booksy/ankosmet.pl

 

/*%%SmartyNocache:3564353225e8c4a0440a153-67917174%%*/tpl_vars['files']->value)){?>/*/%%SmartyNocache:3564353225e8c4a0440a153-67917174%%*/
    /*%%SmartyNocache:3564353225e8c4a0440a153-67917174%%*/tpl_vars['smarty']->value['section']['f'])) unset($_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']); $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['name'] = 'f'; $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['loop'] = is_array($_loop=$_smarty_tpl->tpl_vars['files']->value) ? count($_loop) : max(0, (int)$_loop); unset($_loop); $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['show'] = true; $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['max'] = $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['loop']; $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['step'] = 1; $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['start'] = $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['step'] > 0 ? 0 : $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['loop']-1; if ($_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['show']) { $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['total'] = $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['loop']; if ($_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['total'] == 0) $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['show'] = false; } else $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['total'] = 0; if ($_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['show']): for ($_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['index'] = $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['start'], $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['iteration'] = 1; $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['iteration'] <= $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['total']; $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['index'] += $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['step'], $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['iteration']++): $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['rownum'] = $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['iteration']; $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['index_prev'] = $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['index'] - $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['step']; $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['index_next'] = $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['index'] + $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['step']; $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['first'] = ($_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['iteration'] == 1); $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['last'] = ($_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['iteration'] == $_smarty_tpl->tpl_vars['smarty']->value['section']['f']['total']); ?>/*/%%SmartyNocache:3564353225e8c4a0440a153-67917174%%*/
  • /*%%SmartyNocache:3564353225e8c4a0440a153-67917174%%*/tpl_vars['files']->value[$_smarty_tpl->getVariable('smarty')->value['section']['f']['index']]['opis'];?> /*/%%SmartyNocache:3564353225e8c4a0440a153-67917174%%*/
  • /*%%SmartyNocache:3564353225e8c4a0440a153-67917174%%*//*/%%SmartyNocache:3564353225e8c4a0440a153-67917174%%*/
/*%%SmartyNocache:3564353225e8c4a0440a153-67917174%%*//*/%%SmartyNocache:3564353225e8c4a0440a153-67917174%%*/

newsletter